איור ?.80?ררווב-רורוב 1 סל\ל,לפני החצר של הבאסיליקה הדרומית (איור ?,(63?במעלה הגבעה עד המקום שהיום מוצב בו הפסל של אלכסנדר ז"ד על סוסו (יותם ספר?.(?