איור ?.79?צומת-רחובות ליד הפינה הדרום-מזרחית של הבאסיליקה הדרומית,בין רחוב-אורך מקביל לקיר המזרחי של הבאסיליקה (איריום ?,(64,53,47?לבין רחוב-רוחב מקביל לקיר הדרומי של הבאסיליקה הדרומית (יותם ספר?.(?