איור ?.77? הפינה הצפון-מערבית של בניין ב ולידה מדרגות עולות אל שביל מרוצף שנמשך עד הרחבה שלפני חזית בית-הכנסת (יותםטפר?.(?