המערכת היישובית שעל גבעת בית-שערים

המערכת היישובית שעל גבעת בית-שערים במהלך החפירות על גבעת בית-שערים , נחשפו שרידים של מבני יישוב ששכן על הגבעה , מבני-ציבור ומבני-מגורים , כמתואר לעיל . בשטחי המבנים האלה , נחצבו מתקני הובלת מים , בורות-מים ומקווה-טהרה : בבאסיליקה הדרומית נחשפו שני בורות-מים , אמה חצובה ומקווה-טהרה , בכניסה לבית-הכנסת נחשפו שני בורות-מים , במבנים ה , יד , טז נחשף בור-מים בכל אחד מהם , במבנה יז נחשפו שלושה בורות-מים . אמת-מים ובור נחשפו ליד מבנה ה . אמה ובית-כיסא נחשפו בבניין ב . בורות-מים ואמות חצובים נחשפו על-ידי ויטו במבנים הביזאנטיים . מתקני-מים ובורות-מים נחשפו גם באזור הקבורה ואלה נחצבו למטרות אחרות ( אביגד . ( 5-3 : 1971 אם כך , תושבי בית-שערים קיבלו את מימיהם מבורות חצובים , דומה ליישובי הגליל האחרים . כמו כן , במהלך חשיפת שרידי המבנים השונים על הגבעה , נחשפה המערכת היישובית המשותפת של בית-שערים שכללה מבני-מגורים ומבני-ציבור בנויים באוריינטציה מבנית משותפת בכיוון כמעט מדוייק של צפון-דרום מזרח-מערב ( מזר ; 23 : 1957 אביגד . ( 209 , 8 , 4 : 1971 בין קווי הקירות החיצוניים של מבני היישוב , נסללו רחוב...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד