סיכום

תש"ב 1 . ( 17-16 מאז , התרחב והתפתח המחקר אודות ייצור הזכוכית הגולמית וייצור כלי-הזכוכית ביישובי הגליל המערבי כולל בבית-שערים עצמה , והידיעות על כך מרובות יותר ( המשלחת לחקר הזכוכית העתיקה ; 14-13 : 1967 ; 13-10 : 1965 רייך ; 1990 וינברג . ( 1988 אולם , לפי שחם ( להלן , ( ניתן לדייק ולאמור כי מפעל הזכוכית נבנה על הריסות בית-המרחץ שהיה בבית רבי יהודה הנשיא עד חורבנו בשנת 352 לספירה , והפעילות בו לא הייתה ביישוב מאוכלס כפי שמתקבל ממצאים אחרים מהתקופה הביזאנטית באותו חלק של גבעת בית-שערים . כלומר , מפעל הזכוכית הוקם כיחידה מבנית עצמאית , על הריסות קודמות שם . בניין כא : מבנה מהתקופה הביזאנטית במאמר אודות חפירת שרידי המבנים הביזאנטיים של ויטו , ( 146-115 : 1996 ) החופרת תיארה שרידי מבנה ביזאנטי נוסף , שנחשף על-ידי בראון ( טרם פורסם . ( למבנה קירות שכיוונם צפון-מזרח - דרום-מערב , וצפון-מערב - דרום-מזרח , שנבנו על גבי הסלע , וניתן לציין בהם שני שלבים במשך התקופה הביזאנטית . סיכום  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד