מבנים נוספים

מבנים נוספים מזר ואביגד חשפו שרידי בנייה בשטחי החפירה השונים שעל גבעת בית-שערים , שאותם הם הגדירו מבנים ( א-ז ) וקבעו את זמנם בין אמצע המאה השנייה לספירה לאמצע המאה הרביעית לספירה . כמו כן הם תיארו גם כלי-חרס , מטבעות , שטחי חציבה לאבני-בנייה , בורות-מים וקברים , והזכירו שרידי בנייה נוספים שלא הוגדרו על-ידם כמבנים , נוסף על שרידי הבנייה שהוכרו על ידי החופרים כמבנים ( לעיל , א , ב , ג , ד , ה , ו ) ושרידי בנייה אחרים שלא הוכרו על-ידם ככאלו , נחשפו שרידי בנייה נוספים על גבעת בית-שערים גם בחפירות ארכיאולוגיות מאוחרות ועל ידי חופרים אחרים . את סך כל השרידים האלה , ניתן לנסות ולזהות כמבני-ציבור וכמבני-מגורים , שנבנו באותן תקופות על גבעת בית-שערים , אם גם תוכניתם אינה ברורה . בנתונים המצטרפים מסך כל המידע שנמסר על שרידי הבנייה שנחשפו על גבעת בית-שערים , תועד מידע כרונולוגי על תולדות הבנייה והיקפה ובכך חשיבותו . עדות ארכיאולוגית קטועה ואינה שלמה מעין זו , מרחיבה את ידיעותינו גם על תולדות בית-שערים בתקופות שמתועדות במקורות הספרותיים ועל מאפייני היישוב בתקופות אלה . שרידי מבנים אלה , סומנו להלן...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד