איור ?".75?בודדה" מעל הבאסיליקה הדרומית (יותם ספר?.(?