איור ?.74?משקולת של מתקן?0-?חי0ה מנופי של בית-הבד, ברחוב שבין הבאסיליקה הדרומית לבניין ה (איורים ?,(64,47?בשימוש משני כמרזב (יותם ספר?.(?