איור ?.73?שבר של אבן עליונה ממתקן-פריכה של בית-הבד בשימוש משני מאוחר,כסף מעבר לידבית-הכנסת (יותם ספר?.(?