איור ?.71?בניין ו: רודר מתקני בית-הבד הראשון (איור ?.(68?מימין הפתח אל חדרי המבנה הפנימיים, לפנים פתרו אל רודר בית-הבד השני,על הקרקע הבםיס של מתקן-הפריכה (יותם ספר?.(?