איור ?.68?תרשים של שטח החפירה ט (אביגד תשי"ד: עמי ?,9?איור ?.(1?