איור ?.70? בניין ו: חדר מתקני בית-הבד הראשון (איור ?,(68?עם מתקן-הפריכה (ארטור הכט?.(?