איור ?.69? בניין ו (איור ?:(68? הכניסה המונומנטאלית לרחבה (מזר תשי"ד: לוח א?.(1,?