בניין ו : מבנה בית-הבד

בנייןו : מבנה בית-הבד הבניין נחשף בשנת , 1953 בעונת החפירה החמישית בבית-שערים , בשטח חפירה שנפתח כדי לאתר את קו "חומת העיר" המשוערת מעל המדרון הצפון-מערבי של העיר , והבניין כונה על-ידי החופרים "בית -שער" ( אביגד תשי"ד ; 12-7 ; אביגד תשט"ז : : ( 92-88 " השער נמצא כמאה מטרים דרומית-מערבית לחורבות בית-הכנסת והוא פונה לצד צפון . בנייתו יסודית ומוצקה ואבני-הריצוף גדולות . מידותיו המונומנטליות 3 . 60 ) מ' רוחב פנימי 2 . 90 , מ' עומק כללי , ( נתנו מקום להשערה כי זהו אחד משערי חומת בית-שערים . השערה זו נתבדתה לאחר שהורחבה החפירה ונתבררה זיקתו לבניינים שהיו ממזרחו , מדרומו וממערבו . מזרחית לשער נחשפו שני חדרים . קירות החדר הראשון בנויים אבני-גזית גדולות ( אחת מהן אורכה 1 . 62 מ , ( ' שנשתמרו בארבעה נדבכים כדי גובה של 1 . 80 מ . ' רוב האבנים מסותתות סיתות שוליים , הזיזים במרכז בולטים מעט ומלאכת הסיתות איננה מושלמת . ברובן פונה הזיז אל פנים החדר ובקצתן הוא פונה לחוץ . שתי האבנים הקבועות בפינות , זיזיהן בתוך הקירות . דומה לכך באבני המזוזה השמאלית של השער , הסמוכה לחדר . שתי האבנים מדרום זיזיהן פונ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד