איור ?.66? בניין ה (איור ?:(47? "חדר האצטבאות" ומעליו המפתן הגדול (יותם טפר?.(?