איור ?.65?בניין ה (איור ?:(47? הבנייה המאוחרת בין "וודר-האצ0באות" לבין הקיר האחורי שעליו המפתן הגדול (ארנוור הכס)