תולדות ושימוש בשני מבני הבאסיליקה בבית-שערים

תולדות ושימוש בשני מבני הבאסיליקה בבית-שערים איתור שני מבני באסיליקה בבית-שעריס : הבאסיליקה הצפונית כבית-כנסת מהמאה השלישית לספירה והבאסיליקה הדרומית מהמאה השנייה לספירה בשימוש אזרחי , מעלה שאלות על תולדות מבני-באסיליקה בכלל ובארץ-ישראל בפרט , על תולדות שני המבנים האלה ביישוב יהודי שאינו פוליס ועל השימוש השונה בכל אחת מהן באותו היישוב . באסיליקה הייתה מוכרת לחכמי התלמוד ( קרויס לעיל , ( כמבנה ציבורי ואזרחי בפוליס הרומית וגם ביישובים יהודיים שאינם פוליס . הבאסיליקה הייתה בסיס לתוכנית של מבנה שהשתמשו בו למרחצאות לאוצרות , לקבורה , למשא-ומתן , למושב בית-הדין , לשווקים , לפולחן פגאני , לבתי-כנסת ולכנסיות . לאחר שכמה מבני באסיליקה נחשפו ביישובי ארץ-ישראל , כולל גם כאלה מהמאה השנייה לספירה כמו במקרה שלפנינו , ניסו חוקריהן לאתר את זמן הופעתן בארץ , פחות על-פי השימוש האזרחי בתוכניתן ויותר על פי השימוש שעשו או לא עשו היהודים בבניית בתי-הכנסת בגליל על פי אותה תוכנית ( אבי-יונה ; 1992 אביגד תשכ"ח ; פרסטר ; 73-69 : 1972 פרסטר תשמ"ח ; נצר תשמ"א ; מאיירס ; 1984 חכלילי ; 1993 מעוז ; 348-281 : 1995 מע...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד