איור ?.62?בניין ד: הבאסיליקה הדרומית (איור ?,(47?מבט מצפון על הפינה הצפון-מזרחית של החצר. משמאל מפלס כניסה ממזרח בנוי על מרתפים,לפנים קיר-חזית של החצר חצוב בסלע-האם ובו חצוב פתח לבור-מים (יותם ספר?.(?