איור ?.62?בניין ד: הבאסיליקה הדרומית (איור ?,(47?יסודות קירות קודמים בחצר.הרשת מכסה על מקווה-טהרה (יותם טפר?.(?