איור ?.61?בניץ ד: הבאסיליקה הדרומית (איור ?,(47? מקווה-סהרה בר1צר(יותם ספר?.(?