איור ?.60?בניין ד: הבאסיליקה הדרומית (איור ?,(47?מבס מצפון על החזית המאוחרת של המבנה,על המילוי מתחת לרצפה ועל צורת הבנייה של בסיסי העמודים הפנימיים.מימין - פינה צפון-מערבית של המבנה המוקדם (יותם ספר?.(?