איור ?.59?בניין ד: הבאסיליקה הדרומית (איור ?,(47?מפתן-כניסה בחזית מהשלב המאוחר.לפנים ראשי קירות של מבנים קודמים (יותם ספר?.(?