איור ?.58?בניין ד: הבאסיליקה הדרומית,חיבור אבני-יסוד של המבנה בעזרת חלוקי-נחל (יוחס טפר?.(?