איור ?.56?בניין ד: הבאסיליקה הדרומית (איור ?,(47?הפינה הצפון-מערבית של "סוד המבנה מהשלב המוקדם. מאחור מילוי מתחת לריצוף הפנימי במבנה וצורת בנייה של בסיס עמוד פנימי (יותם ספר?.(?