איור ?.55?בניין ד: הבאסיליקה הדרומית (איור ?,(47?מבט ממערב על המילוי בין קירות הייסוד של המבנה, ועל צורת הבנייה של הבסיס לעמוד פנימי במבנה (יותם ספר?.(?