איור ?.53?בניין ד: הבאסיליקה הדרומית (איור ?,(47?יסוד הקיר המזרחי של המבנה חצוב-גזית עם סיתות שוליים שטוח ועליו כיסוי טיח.מפלס הרחוב שעובר ממזרח פולס בהציבה בצד מזרח ועל מילוי בצד מערב ומטויח על הדופן החיצונית של מבנה הבאסיליקה (יותם טפר?.(?