איור ?.52?בניין ד: הבאסיליקה הדרומית.קיר מזרחי בנוי גזית עם סיתות שוליים.עליו מטפס כיסוי טיח (יותם טפר?.(?