איור ?.51?בניין ד: הבאסיליקה הדרומית (איור ?,(47?יסוד הקיר המערבי חצוב-גזית עם סיתות שוליים שטוח ועליו כיסוי טיח (יותם טפר?.(?