איור ?.49?שחזור מבנה הבאסיליקה הדרומית (מזר תשי"ז: ציור ?.(3?