א'ור ?.47?תרש'ם של now החפירה של הבאס'ל'קה הדרומית (מזר תש?"'?ח: עמי ?,155?ציור ?.(1?