איור ?.46?בניין ג (איור ?:(21? "חדר-ספסלים" (מזר תש''ב?1:?בנ"ן ו,לוח ?.(2,11?