בניין ג: בית-מגורים עירוני מהמאה השלישית לספירה

בניין ג : בית-מגורים עירוני מהמאה השלישית לספירה את החפירה בבניין זה ( בניין ו ) ואת הממצאים שנחשפו בו תיאר החופר כדלקמן ( מזר תש"ב : ( 14 ; 1 מיקום הבניין מדרום-מזרח לרחבת בית-הכנסת ונחפר בו רק חדר אחד , מלבני , במידות 5 x 3 מ . ' הכניסה אל החדר הייתה בפתח שבקיר הדרום-מערבי , במורד 3 מדרגות בנויות . לאורך הקיר מול הפתח , מימינו ושמאלו , בנוי ספסל מאבני גיר חלקות . על רצפתו נמצאו צלחת-חרס , חיקוי לכלי טרה סיגילטה ונר מהמאה השלישית לספירה , שלפיהם נקבע זמנו של הבית לתקופת הבנייה m בבית-שערים . יתכן שהבית שימש בית-אורחים ואולי גם כבית-ספר . החצר מצפון-מזרח לבית הייתה מכוסה שפכי עפר ושרידים מבית-הכנסת , בזמן חורבנו . במקום נמצאו שברי עיטורים ארכטקטוניים , שברי שיש , טיח משוח בצבע , נרות ושברי כלי-חרס ומטבעות מהמאה השלישית ומחציתה הראשונה של המאה הרביעית לספירה . ייבין העיר והוסיף על הדו '' ח הקצר של מזר ( ייבין תש '' ב ; ייבין תש '' ג-תש"ד : : ( 22 נראה לי כי חדר , 4 שימש בית-אורחים ( הקדש . ( על-כך מעידות האצטבאות הארוכות , המסודרות כאות ח , לאורך שלושה מקירותיו , ומתקני הרחצה בחצר . אצט...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד