איור ?.44?בניין ב: קומת-הקרקע (איור ?,(28?בית-המרחץ: הרצפה העליונה בחדר החם ליד התנור המזרחי ג10 (צבי שחם?.(?