איור ?.43?בניין ב: קומת-הקרקע (איור ?,(28?בית-המרחץ: תנור מזרחי ג10 מבחוץ (צבי שחם?.(?