איור ?.42?בניין ב: קומת-הקרקע (איור ?,(28?בית-המרחץ: תנור מזרחי ג10 מבפנים (צבי שחם?.(?