בית-המרחץ בביתו של רבי - צבי שחם

בית-המרחץ בביתו של רבי צבי שחם מזר תיאר בית-מלאכה לזכוכית בבניין ג ( מזר תש"ב : . ( 17-16 שרידי הבניין , החצר והנספחים , משתרעים על השטח שמדרוס-מזרח לבניין ב ועד גוש הבניינים והחצרות ד-ה . בחלק הצפון-המזרחי של שטח זה נבנה הבניין ובתוכו כבשן . הכבשן הוא בצורת צלב של ארבעה תאים ; אורכו 5 . 40 מ' ורחבו , 4 . 30 יחד עם חדר ההסקה ( בצפון-מערב ) 4 . 30 x 8 - מ . ' הקיר החיצוני של הכבשן ושל הבניין כולו , מקשר בין הקיר הצפון-מזרחי של בניין ב' ובין הקיר החיצוני ( הצפון-מזרחי ) של גוש ד-ה . הכבשן בנוי לבנים שרופות על מסד של אבנים , והוא נשמר היטב בחלקו התחתון . מדרום-מערב לכבשן חשפנו שרידי רצפת-פסיפס , שמידותיה 7 . 50 x 8 מ' בקירוב . בחלק המערבי של הרצפה נמצאת ברכת-מים , אליה ירדו במדרגות-אבן . הבריכה קיבלה את מימיה בתעלת-מים מטויחת ומכוסה בלוחות-אבן , ומשכה את מימיה מרחוק . את התעלה חשפנו באורך של 31 מ' בלי שמצאנו את מוצאה . תעלה אחרת הוציאה את מי-השופכין מרצפת הפסיפס לצד צפון-מערב . שרידים אלה שייכים לתקופות . iv-f 111 בתחילה חשבנו שהבניין היה בית-מרחץ , אך עם התקדמות החפירה מצאנו שזהו בית-מלא...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד