איור ?.35?בניין ב: קומת-המרתף (איור ?,(28? מבטמקומת-הקרקע על החזית הפנימית של האורווה,בין אולם 9 לאגף-הטיפול באורווה (אולם ?(7? ואל חזית קיר האבוסים הדרומי (יותםטפר?.(?