איור ?.32?בניין ב: קומת-הקרקע (איור ?,(28?בית-הכיסא חצוב בחדר 12 באגף-המחסנים הדרומי. מימין מפתח הכניסה מקומת-הקרקע,ובמרכז פתח בור-הסופג עם מגרעת חצובה לכיסויו (יותם ספר?.(?