איור ?.32?בניין ב: קומת-הקרקע (איור ?,(28?תעלה לניקוז מבית-המרחץ אל בור-סופג בבית-הכיסא (יותם ספר?.(?