איור ?.32?בניין ב: קומת המרתף (איור ?,(28?אומנה חצובה בסלע-האם באגף-המרוסנים הדרומי,עם גרם-מדרגות רוצוב אל הקומה מעליה (יותם ספר?.(?