איור ?.31?בניין ב: קומת המרתף (איור ?,(28?מבס מדרום-מערב על המחסנים באגף-הצפוני (ארסור הכס?.(?