איור ?.29?בניין ב: קומת המרתף (איור ?,(28?מבס מצפון על האורווה באגף-התיכון (יותם טפר?.(?