בניין ב : בית רבי יהודה הנשיא בבית-שערים

בניין ב : בית רבי יהודה הנשיא בבית-שערים בניין ב כלל לדעתנו , אגפים של מבנה אחד שאותם סימנו החופרים בבניינים ב-ה . אגפים אלה נחפרו בעונת החפירה הרביעית על גבעת כית-שעריס ( שנת , ( 1940 כהרחבת שטח החפירה של בית-הכנסת לכיוון צפון-מערב , עד הקיר הצפון-מערבי של קומת-המרתף שסומנה על ידם כבניין ב . האגפים האחרים של אותו מבנה מצפון-מערב לבית-הכנסת , היו בקומת-הקרקע של הבניין , והם נחשפו מאוחר יותר ונרשמו על ידי החופרים כמבנים ג , ד-ה . קומת-המרתף של המבנה האחד ( לפי החופרים מבנה ב , ( נמוכה מקומת-הקרקע של אותו המבנה ( לפי החופרים מבנים ג-ה . ( הקירות המשותפים לשתי הקומות , היו קיר האורך הצפון-מערבי של קומת-המרתף , וקיר הרוחב הצפון-מזרחי שהמשיך לאורך קומת-הקרקע עד לאורך מבנה בית-הכנסת ושניהם בנויים גזית . תיאור שרידי הבנייה של קומת-המרתף ושל קומת-הקרקע והקירות המשותפים , פורסם על-ידי החופרים כדו"ח ראשוני שהוא עד היום יחידי ובלעדי . שרידי בנייה אלה נראים היטב בשטחי החפירה של אז , וניתן לשחזר בעזרתם ולפי הדוחות והתרשים שהכינו החופרים , את סדר האגפים של בניינים ב-ה ולהצביע כיצד לדעתנו , כל אגף שנ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד