איור ?.27?בניין א: פינת בית-הכנסת,טיח עולה על הקירות וחורים ובהם יתדות מתכת לקביעת לותות-שיש על הקירות תפנימ"ם (יותם טפר?.(?