איור ?.26?בניין א: צילום מקורב של ראש-האריה (יותם טפר?.(?