איור ?.25?בניין א: הקיר האחורי (הצפון-מערבי - איור ?(21? של בית-הכנסת ועליו מונחות שתי כותרות שאחת מהן (איורים ?(93-88? עם תבליט של ראש-האריה (יותם טפר?.(?