איור ?.23? בניין א (איור ?:(21? שחזור קיר-החזית של בית-הכנסת לפי אביגד ומזר (אביגד-מזר ?.(234:1992? ציור ג?.'?תחזורת (ריקונסטרוקציה) של חזית בית-הכנסת, התחזורת היא מעשה ידי האדריכל י.פינקרפלד.