איור ?.22? בניין א (איור ?:(21? שחזור קיר החזית של בית-הכנסת לפי מזר (מזר תשיי'רו: ?.(13?