איור ?.21?תרשים של שסרו החפירה א-ו (מזר תשי"ח: ?,23?ציור ג?.(?