מבני בית-שערים

מבני בית-שערים ידיעה ארכיאולוגית ראשונה על מערות-קבורה ליד שיך אבריך , התפרסמה בשנת 1904 על-ידי תירש והלשר , שנשלחו לארץ-ישראל מטעם החברה הגרמנית המזרחית , כדי לאתר בה אתרים לחפירה ארכיאולוגית ( סוקניק תרצ"ט . ( מהם מופו שתי מערכות-קבורה בסוף המאה התשע-עשרה , ( 1872 ) על ידי אנשי הקרן הבריטית ( PEF ) שכינו את בית-הקברות בבית-שערים החשוב והמורכב ביותר מבין כל בתי-הקברות החצובים בגליל ( קונדר-קיצ'נר . ( 343 : 1881 אולם גרן היה ככל הנראה הראשון שדיווח על שרידים ארכיאולוגיים שראה על הגבעה עצמה ( גרן תשמ '' ה : , ( 260 למרות שזיהה את האתר עם הפוליס גבע ( מזר . ( 1988 אלכסנדר זייד שהתיישב בראשית שנות העשרים של המאה העשרים על גבעת שיך אבריך , הבחין כקודמיו במערות-הקבורה . כשהחל לבנות את ביתו על הגבעה זיהה שם שרידי בנייה קדומים , והזמין את מייזלר = ) מזר ) לבודקם . בחודש ניסן של שנת תרצ"ט סיירו מזר , בן-צבי ומק-קאואן בהדרכת זייד , על הגבעה ובמערות-הקבורה , ובאותה שנה גם התחילה עונת החפירה הראשונה בשרידי היישוב הקדום שעל גבעת בית-שערים , עדיין מבלי לדעת שבבית-שערים עסקינן ( מזר תרצ"ז . ( המידע ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד